Myšlenky

Někdy dáváme světu naše formy, někdy formuje svět nás. A někdy se to vůbec nevyskytuje. Vnější a vnitřní svět, co je venku a co je uvnitř? Někdy je to tichý rozhovor a někdy srážka protikladů a někdy nic. Vznik a zánik ? příčina a působení jsou obsahem obrazů, komunikačním prostředkem je tu intenzivní vztah mezi člověkem a přírodou. Příroda bez života, ztráta vitality a touha po obnově, životaschopnosti symbolizují podstatu života a lidské existence. Práce s popelem a s přírodě blízkými prostředky obsahově zobrazují věčný koloběh vzniku a zániku a pomíjivosti času, světla a tmy.